Удирдлага

Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит Технологийн сургууль нь сургалт заах арга зүйн асуудлаар ШУТИС-д, Удирдлага, санхүүгийн хувьд “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-д харьяалагддаг бөгөөд удирдах дээд байгууллага нь “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК, ШУТИС болон багш, оюутны төлөөлөл бүхий Удирдах зөвлөл байна.

profile img

Д.Зоригтхүү

Технологийн сургуулийн захирал, Доктор (Ph.D) 

profile img

Н.Манчук

Технологийн сургуулийн сургалт хариуцсан орлогч захирал, Доктор (Ph.D) 

profile img

Ц.Төгсбуян

Технологийн сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, Судалгаа хариуцсан орлогч захирал