Удирдах зөвлөл, Бүтэц зохион байгуулалт

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Ерөнхий захирлын 2018 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/226 дугаар тушаалаар Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит Технологийн сургуулийн бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлагдсан.

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн Ерөнхий захирлын 2017 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/775 дугаар тушаалаар Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит Технологийн сургуулийн Удирдах зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн баталсан. Үүнд:

Дарга:

 • Д.Нэмэхбаяр , “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн Хөгжлийн бодлогын газрын дарга

Нарийн бичгийн дарга:

 • Н.Манчук , Технологийн сургуулийн Сургалт хариуцсан орлогч

Гишүүд:

 • Д.Цэрэнбадам, “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн Хууль, Эрх зүйн газрын дарга 
 • О.Хонгор, “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн Хүний нөөцийн хэлтсийн дарга 
 • Ц.Эрдэнэбаяр, “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн Хангамжийн хэлтсийн дарга
 • Т.Түмэн-Өлзий, “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн Үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга  
 • Б.Мөнхнасан, “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн Техникийн хэлтсийн дарга
 • Т.Намнан, ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээ, хамтын ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал
 • Ц.Баяржаргал, Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга
 • Д.Болор-Эрдэнэ, Технологийн сургуулийн Сургалтын албаны дарга
 • И.Хүрэлчулуун, Төгсөгчдийн холбооны дарга
 • Д.Туяа Монгол-21 сангийн тэргүүн
 • О.Ууганбаяр, Технологийн сургуулийн Оюутны зөвлөлийн дарга