Erdenet-40

БҮРТГЭЛ - СОНГОХ

"ЭРДЭНЭТ-40" ЭРДЭМШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ 1000 ИНЖЕНЕРИЙН ЗӨВЛӨГӨӨНД ОРОЛЦОХ ОЮУТАН ТА ЭНД БҮРТГҮҮЛНЭ ҮҮ.

Бүртгүүлэх

"ЭРДЭНЭТ-40" ЭРДЭМШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ 1000 ИНЖЕНЕРИЙН ЗӨВЛӨГӨӨНД ОРОЛЦОХ СУДЛААЧ, ЭРДЭМТЭН, УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН АЖИЛТАН ТА ЭНД БҮРТГҮҮЛНЭ ҮҮ.

Бүртгүүлэх