Эрдэнэтийн ирээдүй - Эрдэнэтийн хүүхдүүд

Өдрийн зочин 2018.01.10

Онцлох үйл явдал

Элсэгчдэд танилцуулга

Танилцуулга

Хамтын ажиллагаа

Аз жаргалын өглөө нэвтрүүлэг(NBTV)

Технологийн сургуулийн хөгжлийн чиг хандлага

Боловсрол нэвтрүүлэг (Үндэсний радио)

Технологийн сургуулийн өдөр нэвтрүүлэг

Ярилцлага

Технологийн сургууль 40 жил

Манай сургууль