“Русский мир” клуб

 • Клубын нэр: Русский мир
 • Удирдагч багш: Ч.Лхагвасүрэн
 • Клубын зорилго:
 • “Русский мир” клубын зорилго Технологийн сургуулийн багш ажилтан, оюутны хэлний боловсролыг дээшлүүлэх, хуримтлуулсан мэдлэгийг дадал чадвар болгон хөгжүүлэхэд туслахад оршино.
 • Үйл ажиллагааны товч танилцуулга:

 • “РУССКИЙ МИР” клуб дор дурдсан чиглэлээр сургалт, олон нийтийн ажил, үйл ажиллагаа зохион байгуулна. Үүнд:

  • Клубын гишүүдэд чиглэсэн сургалт явуулах
  • Сонирхогч оюутнуудад зориулсан олон нийтийн ажил
  • Засгийн газрын хоорондын гэрэээгээр тэтгэлэгтэй суралцах уралдаант шалгалтанд болон олимпиад, уралдаан тэмцээнд оюутнуудыг бэлдэх
  • Оюутанд орчуулга хийхэд нь найруулга зүйн мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, оюутнуудын мэдлэгийг практикт хэрэгжүүлэх
  • Уламжлалт баяруудыг оюутнуудтай хамтран тэмдэглэх
  • Судалгаа шинжилгээний ажилд сургах

 • Ажиллах цагийн хуваарь: Даваа гараг бүр 8:00-11:10
 • Хичээллэх танхим: 303
 • Оюутны тоо: 20