“Найргийн хур” клуб

 • Клубын нэр: “Найргийн хур”
 • Удирдагч багш: Д.Цэнд-Аюуш
 • Клубын зорилго:
 • Оюутан сурагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, шүлэг яруу найраг сонирхогчдын авъяасыг нээн илрүүлж хөгжүүлэх
 • Үйл ажиллагааны товч танилцуулга:

 • Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

  • Яруу найраг сонирхогч оюутан сурагчдыг клубт нээлттэй гишүүнчлэлээр элсүүлэх
  • Гишүүдийн дунд яруу найргийн тэмцээн зохион байгуулах
  • Зохиосон шүлэг бүтээлээ хянуулах, уншиж танилцуулах/ санал шүүмж өрнүүлэх
  • Уран яруу унших дадлага эзэмшүүлэх
  • Шүлэг, яруу найраг, тэмдэглэл, нийтлэл, ярилцлага зэргийг бичих ур чадварт хамтран суралцах
  • Аймаг хотын хэмжээнд зохион байгуулагдах найргийн уралдаан тэмцээнд гишүүдийг бэлтгэж оролцуулах

 • Ажиллах цагийн хуваарь: 7 хоногт 1 удаа
 • Хичээллэх танхим: Оюутны байрны уншлагын танхим
 • Оюутны тоо: 10 оюутан