Эрдмийн зөвлөл

      Технологийн сургуулийн Эрдмийн зөвлөл нь сургалт эрдэм шинжилгээний ажлын чиглэлийг тогтоох, түүний онол, арга зүйн түвшин, ач холбогдол үр дүнг хэлэлцэж санал, дүгнэлт гаргах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг Технологийн сургууль болон Эрдэнэт үйлдвэр ХХК ба бусад байгууллагуудад ажилладаг эрдэмтэд, профессоруудын бүрэлдэхүүнтэй байгуулж ШУТИС-ийн ректорын тушаалаар батална.

Эрдмийн зөвлөлийн үүрэг
ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛИЙН ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Эрдмийн зөвлөлийн дарга:

 • Доктор (Ph.D), профессор С.Давааням – ТС-ийн захирал

Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга:

 • Доктор (Ph.D), Д.Болор-Эрдэнэ – ТС-ийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд:

 • Доктор (Sc.D), дэд проф Ж.Баатархүү – Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Ерөнхий баяжуулагч
 • Доктор (Ph.D) Х.Владимир - Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Ерөнхий захирлын зөвлөх
 • Доктор (Ph.D) Б.Хээрийнбаатар- ТС-ийн сургалт хариуцсан дэд захирал
 • Доктор (Ph.D) Ш.Сүхээ – Монгол улсын зөвлөх инженер
 • Доктор (Ph.D) Д.Нямдорж - Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн ҮХ-ийн орлогч дарга
 • Доктор (Ph.D) Б.Чинзориг Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн ЗМЗ-ын дарга
 • Доктор (Ph.D), дэд проф Л.Наранцэцэг – ТС-ийн СШУТ-ийн эрхлэгч
 • Доктор (Ph.D), дэд проф У.Амарзаяа - ТС-ийн эдийн засгийн багш
 • Доктор (Ph.D) Д.Галбаатар - Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Эдийн засаг, маркетингийн хэлтсийн орлогч дарга
 • Доктор(Ph.D) Б.Энхцэцэг - ТС- ийн нийгмийн ухааны багш
 • Доктор(Ph.D) Д.Цогтхангай - Монгол улсын зөвлөх инженер
 • Доктор(Ph.D) Д.Түвшинбаяр - Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн ГМХ-ийн тэргүүлэх инженер