Cургалтын алба

      Технологийн сургуулийн Сургалтын алба нь анх 1999 онд байгуулагдаж, эдүгээ бакалавр, магистрын сургалтын элсэлт, сургалт, төгсөлтийн ажлыг нэгдсэн CLOUD UNIMIS систем ашиглан удирдан зохион байгуулж, Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн хэлтэс, үйлдвэрлэлийн цехүүд, ШУТИС-ийн Сургалтын бодлого зохицуулалтын газар, Магистрантур, докторантурын албатай нягт хамтран ажиллаж дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг. Үүнд:
CУРГАЛТЫН АЛБАНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН