Ном сурах бичгийн дэд зөвлөл

Дэд зөвлөлийн дарга:

  • Б.Хээрийнбаатар, сургалт эрхэлсэн дэд захирал

Нарийн бичгийн дарга:

  • Д.Болор-Эрдэнэ, эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

Гишүүд:

  • Д.Хүрэлбаатар, мэргэжлийн сургалт хариуцсан орлогч
  • Л.Наранцэцэг, тэнхимийн эрхлэгч,
  • О.Баярбат, тэнхимийн эрхлэгч,
  • Ц.Баяржаргал, тэнхимийн эрхлэгч,
  • Н.Баярсайхан, эдийн засагч,
  • Ц.Байгаль, нягтлан бодогч,
  • Х.Өлзийхишиг, номын сангийн эрхлэгч