blog post

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Ерөнхий захирлын 2018 оны 01-р сарын 12-ны өдрийн А/13 тоот тушаалыг үндэслэн Сургалтын хөтөлбөрийн сургалтыг тус сургуулийн 40 үндсэн болон гэрээт багш нар, сургалтын ажилтнуудад 2018 оны 01 дүгээр сарын 11-12 –ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй
blog post

Сургахуйд суралцах нь-1 сургалтыг Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн ХАБЭА, бүтээмж инновацийн зорилтот сургалтын 71 инженер багш, сургалтын ажилтнуудад 2018 оны 01 дүгээр сарын 04 –ний өдөр Технологийн сургуулийн лекцийн зааланд амжилттай зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй
blog post

Сургалтыг тус сургуулийн 40 үндсэн болон гэрээт багш нар, сургалтын ажилтнуудад 2018 оны 01 дүгээр сарын 02-03 –ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулав. Сургалтыг Технологийн сургуулийн Суурь шинжлэх ухааны тэнхимийн математикийн багш Б.Мөнхцэцэг удирдан явууллаа.

Дэлгэрэнгүй