blog post

Уул уурхайн чиглэлээр боловсон хүчин бэлтгэж буй их, дээд сургуулиудын оюутнуудын эрдэм шинжилгээний шилдэг илтгэл, бүтээлийг шалгаруулах “МОНГОЛЫН УУЛ УУРХАЙН САЛБАР 95 ЖИЛ “ бага хурлын

Дэлгэрэнгүй
blog post

2017-2018 оны хичээлийн жилийн “Эрдмийн чуулган-I”-ыг багш докторантуудын, магистр, бакалавр оюутны гэсэн хоёр хэлбэрээр

Дэлгэрэнгүй
blog post

Сургалтыг тус сургуулийн 7 мэргэжлийн хөтөлбөрийн удирдагч, үндсэн болон гэрээт багш нарт 2017 оны 11 дүгээр сарын 11-нд амжилттай зохион байгуулав. Сургалтыг МУБИС-ийн зайн сургалтын төвийн захирал доктор

Дэлгэрэнгүй