blog post

Технологийн сургуулийн захирлын 2017 оны 11-р сарын 08-ны өдрийн А/90 тоот тушаалыг үндэслэн “Чанарын менежментийн тогтолцоо-Манлайлал”-6 сургалтыг тус сургуулийн 7 мэргэжлийн хөтөлбөрийн удирдагч,

Дэлгэрэнгүй