blog post

Сургалтыг тус сургуулийн 7 мэргэжлийн хөтөлбөрийн удирдагч, үндсэн болон гэрээт багш нарт 2017 оны 11 дүгээр сарын 11-нд амжилттай зохион байгуулав. Сургалтыг МУБИС-ийн зайн сургалтын төвийн захирал доктор

Дэлгэрэнгүй
blog post

Чанарын менежментийн тогтолцоо – Манлайлал 3 сэдэвт сургалтыг бүтээмжийн зөвлөл, хороодын гишүүд болох 27 багш, ажилтнууд 2017 оны 11 дүгээр сарын 09-11-ний өдрийг дуустал хугацаанд хамрагдлаа.

Дэлгэрэнгүй
blog post

Монгол-Оросын найрамдал, хамтын ажиллагааны өдрүүдийн хүрээнд ТС-ийн сургуулийн Орос хэлний төв нь БҮ-ийн захиргаатай хамтран 2017 оны 10 сарын 17-31-ний өдрүүдэд Баяжуулах үйлдвэрийн

Дэлгэрэнгүй