blog post

Эрдэнэт хот, Эрдэнэт үйлдвэрийн төдийгүй, Монголын ирээдүйн чадварлаг боловсон хүчнийг бэлдэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ШУТИС-н харъяа Эрдэнэт Үйлдвэр ХХК-ийн дэргэдэх Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит Технологийн Сургуульд суралцагч оюутнуудын

Дэлгэрэнгүй