blog post

2017–2018 оны хичээлийн жилийн төгсөлтийн баяр болж сурлага, урлага, спорт, олон нийтийн үйл ажиллагаанд идэвхи санаачлагатай оролцож бусдыг манлайлсан оюутан, сурагчдыг шагнаж урамшууллаа.

Дэлгэрэнгүй