blog post

Технологийн сургууль 2017 онд Монгол-Германы Ашигт Малтмал Технологийн Их Сургуультай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан бөгөөд энэ гэрээний хүрээнд Монгол-Германы ашигт малтмал

Дэлгэрэнгүй