blog post

Технологийн сургуулийн захирлын 2017 оны 11-р сарын 08-ны өдрийн А/90 тоот тушаалыг үндэслэн “Чанарын менежментийн тогтолцоо-Манлайлал”-6 сургалтыг тус сургуулийн 7 мэргэжлийн хөтөлбөрийн удирдагч,

Дэлгэрэнгүй
blog post

Технологийн сургуулийн нэрэмжит Математик – Байгалийн ухааны бүсийн олимпиад гурав дахь жилдээ 2018 оны 01 сарын 27-ны өдөр амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Дэлгэрэнгүй