blog post

Технологийн сургууль нь 2009 онд 2 дахь удаагаа магадлан итгэмжлэгдсэн бөгөөд 2019 онд 3 дахь удаагаа магадлан итгэмжлүүлэхээр бэлтгэж байгаа болно.

Дэлгэрэнгүй