blog post

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуралдаанаар их, дээд сургууль, МСҮТ-ийн үйл ажиллагааг 2020 оны 03 дугаар сарын 02 хүртэл зогсоох шийдвэр гаргасан.

Дэлгэрэнгүй
blog post

ШУТИС-ийн багш, ажилчдын “Спортын наадам-2020” Волейбол, Шатар, Ширээний теннис, Биллиард, Ажлын байрны дасгал, Сагсан бөмбөг гэсэн 6 төрлөөр 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-18-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа.

Дэлгэрэнгүй
blog post

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалалын яамны Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээний төвтэй хамтран Чадамжийн үнэлгээ, баталгаажуулалтын Модуль-3 сургалт 2019 оны 12 сарын 26-28-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй