blog post

Хуралд нийт 12 эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэлэлцэгдлээ.Тус хуралд уул уухайн баяжуулалт, мэдээллийн технологи, эрчим хүч, цахилгаан системийн автоматжуулалт, боловсрол судлалын чиглэлээр хийсэн эрдэм шинжилгээ

Дэлгэрэнгүй
blog post

Эрдэнэт хотын Хөгжил Бодлого Судалгааны хүрээлэнгийн тэргүүн Б.Бат-Эрдэнийн санаачилгаар Боловсролын үнэлгээний төвөөс “Ирээдүйн эзэд” байгалийн ухааны нэгдмэл

Дэлгэрэнгүй