blog post

Технологи ба инновацыг дэмжих төвүүдийн (Technology and Innovation Support Center-TISC) сүлжээг байгуулах асуудал нь технологийн хүртээмжээр дамжуулан инновацыг хөгжүүлэх, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, технологи дамжуулалт, эдийн засгийн

Дэлгэрэнгүй
blog post

Монгол-Оросын найрамдал, хамтын ажиллагааны өдрүүдийн хүрээнд 11-р сарын 16-ны өдөр Оросын шинжлэх ухаан, соёлын төв, Найрамдлын Нийгэмлэгүүдийн Монголын эвлэл, Эрдэнэт ТӨYГ, Технологийн сургууль хамтран орос хэл, соёлын баярыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
blog post

БСШУСЯ, АХБ болон ажлын хэсгийн гишүүд гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө тэтгэлэгт төслийн үйл ажиллагаанд мониторинг хийхээр 2019 оны 11 сарын 14-ний өдөр Технологийн сургууль дээр ажиллав.

Дэлгэрэнгүй