blog post

Сургалтыг тус сургуулийн 7 мэргэжлийн хөтөлбөрийн удирдагч, үндсэн болон гэрээт багш нарт 2017 оны 11 дүгээр сарын 11-нд амжилттай зохион байгуулав. Сургалтыг МУБИС-ийн зайн сургалтын төвийн захирал доктор

Дэлгэрэнгүй