blog post

Олон улсын химийн 50-р олимпиад 2018 оны 07 сарын 19-29 хооронд Чех болон Словак улсад амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тус олимпиадад Монгол улсаа төлөөлөн 4 сурагч

Дэлгэрэнгүй