blog post

Ерөнхий боловсролын сургуулийн Ахлах ангийн сурагчдын дунд жил бүр зохион байгуулагддаг олон улсын олимпиадын шалгаруулалт БСШУ-ы сайдын 2021 оны А/142 тушаалын дагуу “ОУ-ын олимпиад IChO-53, IMath-62 сонгон шалгаруулалт-2021” цахимаар улсын хэмжээнд 3 үе шаттай зохион байгуулагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
blog post

ШУТИС-ийн “Эрдмийн ХХ чуулган” эрдэм шинжилгээний хурал 2 үе шаттай зохион байгуулсан бөгөөд бүрэлдэхүүн сургуулиудаас шалгарсан тэргүүний илтгэлүүд орсон. Энэ удаагийн эрдэм шинжилгээний хуралд 4 салбарт 51 илтгэлээр 81 оюутан илтгэл хэлэлцүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
blog post

"Эрдэнэт цогцолбор” дээд сургуулийн нэрэмжит Математик-Байгалийн ухааны нэгдсэн VI олимпиад 2021 оны 03-р сарын 26-27-ны өдрүүдэд 2 үе шаттай цахимаар амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Дэлгэрэнгүй