ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН СУРГАЛТ

 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн дэргэдэх Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит Технологийн сургуулийн Мэргэжлийн сургалтын албыг Ерөнхий захирлын 2009 оны 12-р сарын 11-ны 626 тоот тушаалаар 2009-2010 оны хичээлийн жилээс эхлэн тус компанийн Технологийн сургуулийн “Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв” болгон өөрчилж үйл ажилагаагаа явуулж байна.

Сургалтын зорилго:

ХАБЭА-н сонсогчдыг өөрийгөө удирдах, өөрийгөө хөгжүүлэх чухлыг ойлгуулж өөрийнх нь зөв үйлдлээс багийн амжилт шалтгаалах болохыг ойлгуулах, өөрийгөө ямар түвшинд манлайлж байгаагаа мэдэхийн зэрэгцээ хамтран ажиллагчдаа таньж мэдсэнээр илүү үр дүнд хүрэх арга замыг хайх боломж нээх, ХАБЭА-н соёлыг төлөвшүүлэхэд сургалтын ач холбогдол оршино.

Сургалтын онцлог, давуу тал:Сургалтын төрлүүд

 ХАБЭА-н сургалтын график гарган батлуулж жилд дундажаар 7100 орчим хүн суралцдаг. ХАБЭА-н 10 төрлийн сургалтыг зохион байгуулж байна.СУРГАЛТЫН НЭГДСЭН ГРАФИК

ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ХХК-ийн 2018 ОНЫ ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН СУРГАЛТЫН НЭГДСЭН ГРАФИК