Элсэлт-Магистр

1.1. ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулийн профессорын багууд магистрант элсүүлэх мэргэжлийн чиглэл, элсэгчдийн хяналтын тооны талаар саналаа МДА-нд ирүүлэх бөгөөд ирсэн саналыг Эрдэм шинжилгээ, инноваци эрхэлсэн проректорт танилцуулж, улмаар гаргасан шийдвэрийг үндэслэн элсэлтийн шалгалт эхлэхээс хоёр сарын өмнө нийтэд зарлаж, бүртгэл явуулна. Магистрантурт элсэгчдийг бүрэлдэхүүн сургуулиуд дээр, докторантурт элсэгчдийг МДА-нд бүртгэнэ.

1.2. Бакалаврын зэрэгтэй хүнийг магистрын зэргийн өдрийн болон зайн сургалтанд, уралдаант шалгаруулалтаар  тус тус элсүүлнэ.

1.3. Магистрантурын элсэлтийг хичээлийн жилийн улирал бүрт зохион байгуулах бөгөөд магистрантурын элсэлтийн шалгалт нь компьютер, гадаад хэл, мэргэжлийн шалгалтаас, тус тус бүрдэнэ. Шалгалт нь мэдлэг шалгах тест ба мэргэжлийн ярилцлага хэлбэртэй байна. Элсэлтийн шалгалтыг МДА зохион байгуулна.

1.4. Магистрантурт элсэхээр хүсэлт гаргасан элсэгчийн бакалаврын зэргийн дипломын үнэлгээний голч дүн (GPA) нь 2.5 ба түүнээс дээш тохиолдолд элсэгч зөвхөн мэргэжлийн ярилцлагад орно. Мэргэжлийн ярилцлагыг бүрэлдэхүүн сургуулийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, холбогдох мэргэжлийн тэнхимийн  эрхлэгч, тэнхимийн тэргүүлэх профессор, профеесор хамтран зохион байгуулна.

1.5. Магистрантурт суралцахыг хүсэгч бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлнэ.Үүнд:

 • Анкет
 • Иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар
 • Бакалаврын дипломын баталгаажуулсан хуулбар
 • 3х4 хэмжээний 2 хувь цээж зураг
 • Элсэлтийн хураамж

1.6. Шинээр элссэн магистрантын судалгааны ажлын сэдвийг профессорын багийн хурлаар, докторантын судалгааны ажлын сэдвийг бүрэлдэхүүн сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн хичээлийн жилийн эхний улиралд багтаан суралцагч нэг бүрээр тодорхойлж, магистрант, докторантын сэдвийг батлуулах саналыг бүрэлдэхүүн сургуулийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга МДА-нд хүргүүлэх ба их сургуулийн Ректорын тушаалаар баталгаажуулна.

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн дэргэдэх ШУТИС-ийн харъяа Ш.Отгонбилэгийн  Технологийн сургууль нь ШУТИС-ийн Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль (БуХС буюу хуучнаар КтМС), Геологи, уул уурхайн сургууль(ГУУС), Эрчим хүчний сургууль(ЭХС)-тай хамтран хэрэгжүүлж байгаа дараах мэргэжлүүдээр магистрын элсэлт авч байна. Үүнд:

 1. Үйлдвэрлэлийн менежмент,
 2.  Хүний нөөцийн менежмент,
 3. Санхүүгийн менежмент,
 4. Бүтээмж чанарын менежмент,
 5. Хөдөлмөр аюулгүй байдлын менежмент,
 6. Төрийн захиргааны менежмент,
 7. Маркетингийн менежмент,
 8. Боловсролын удирдлага,
 9. Нийгмийн ажил,
 10. Уул уурхайн тоног төхөөрөмж,
 11.  Уул уурхайн цахилгаан төхөөрөмж,
 12.  Уул уурхайн ашиглалтын инженер,
 13. Ашигт малтмал баяжуулалтын инженер,
 14. Цахилгаан системийн автоматуулалтын инженер