Чанарын менежментийн тогтолцоо – Манлайлал 3 сэдэвт сургалтыг бүтээмжийн зөвлөл, хороодын гишүүд болох 27 багш, ажилтнууд 2017 оны 11 дүгээр сарын 09-11-ний өдрийг дуустал хугацаанд хамрагдлаа.

Чанарын менежментийн тогтолцоо-Манлайлал 3 сургалтыг Эс Эф Си Эс-ийн гүйцэтгэх захирал Л.Тунгалаг багш удирдан явууллаа.  

Сургалт Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015 стандартын 4, 5 бүлгийн дагуу явагдсан бөгөөд сургалтын явцад суралцагсад 5 багт хуваагдан сургуулийнхаа үйл явцын зураглалыг тодорхойлж. Сургалтаас үндсэн үйл ажиллагаа болох сургалт, эрдэм шинжилгээ, оюутан суралцагчдад болон нийгэмд чиглэсэн үйл явц боловсруулах боллоо. 

 

  • Энэ нийтлэлийг хуваалцах