"MIT-ийн судалгааны арга зүйгээс суралцахуй" сэдэвт сургалт Технологийн сургуулийн компьютерийн 202 тоот  лабориторид 2017 оны 6-р сарын 28, 29-ний өдрүүдэд амжилттай явагдаж 30 гаруй багш хамрагдлаа. Сургалтыг ШУТИС-ийн Гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны албаны дарга доктор (PhD) Т.Ууганбаяр, Багшийн хөгжлийн төвийн сурган заах арга зүйч зөвлөх багш доктор (PhD), дэд профессор Ч.Туул нар удирдан явууллаа.

Scientific Research, Statistical Significance, Measures of Dispersion, Inferential Statistics, Regression Analysis, “Судалгааны ёс зүй ба чанар” сэдвийн хүрээнд 48 цагийн  сургалт зохион байгуулагдаж, SPSS Basic Tutorial программ дээр дадлага ажил хийж шинэ мэдээлэлтэй сонирхолтой сургалт өндөрлөж, гэрчилгээ олгов.

 

  • Энэ нийтлэлийг хуваалцах