Япон улсын Акита их сургуулийн “Эрдсийн боловсруулалт, баялагийн ба байгаль орчны инженерчлэл” мэргэжлийн 7 оюутан 2016 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 2016 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийг хүртэл 7 хоног дадлага хийлээ.  

  1. Б.Алтансүх – профессор (PhD) – Удирдагч багш
  2. Б.Ариунтуяа – докторант
  3. С.Дэлгэрмаа –  3-р курс
  4. Imai Kiyohiro – 3-р курс
  5. Tanabe Mansaku– 3-р курс
  6. Nakashima Hiro– 3-р курс
  7. Watanabe Nao– 3-р курс

Мэдээ: О.Баярбат

 

  • Энэ нийтлэлийг хуваалцах