Технологийн сургуулийн нийт оюутанд “Даатгалын тухай” сургалт 2016 оны 09 сарын 15-нд зохион байгуулагдлаа.

            Тус арга хэмжээнд Орхон аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн байцаагч Эрдэнэцэцэг, Цэрэндулам нар эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгалын тухай, бусад холбогдох мэдээллүүдийг дэлгэрэнгүй танилцууллаа.

  Мөн эрүүл мэндийн даатгалын төлбөрөө төлсөн оюутнуудын дэвтэрт бичилт хийж, даатгалд хамрууллаа.

Уг арга хэмжээнд ний оюутнуудын 70 гаруй хувь хамрагдав.

ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛ

  • Энэ нийтлэлийг хуваалцах