Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалалын яамны Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээний төвтэй хамтран Чадамжийн үнэлгээ, баталгаажуулалтын Модуль-3 сургалт 2019 оны 12 сарын 26-28-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтад Технологийн сургуулиас-7 багш, "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын 23 мэргэшсэн инженер багш нар хамрагдлаа. Сургалтын үр дүнд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-т 30 үнэлгээний ажилтан бэлтгэгдлээ.

  • Энэ нийтлэлийг хуваалцах