Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн сургалт, судалгааны материаллаг баазыг бэхжүүлэх, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмрээ оруулж, үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа ШУТИС-ийн шилдэг эрдэмтэн профессор багш, ажилчдыг Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн түүхт 60 жилийн ой, Монголын багш нарын 53, дэлхийн багш нарын 25 дахь өдрийн баярыг тохиолдуулан ШУТИС-ийн Хүндэт профессор цолоор ахмад багш Б.Мажинбуу, дэд профессор цолоор сургалтын албаны дарга доктор (Ph.D) Д.Болор-Эрдэнэ нар шагнагдлаа.  

  • Энэ нийтлэлийг хуваалцах