ЗУНЫ СУРГАЛТЫН СОНГОЛТ-2 НЭЭГДСЭН ТУЛ ОЮУТНУУД ТӨЛБӨРӨӨ ТӨЛЖ СОНГОЛТОО ХИЙНЭ ҮҮ. НИЙТ СУДЛАХ КРЕДИТИЙН 75%-ИАР ТӨЛБӨР ТӨЛНӨ. ХИЧЭЭЛҮҮД: МАТЕМАТИК I, МАТЕМАТИК II, ФИЗИК I, ФИЗИК II, ХЭЛ ЯРИАНЫ СОЁЛ, ЕРӨНХИЙ ХИМИ, ДҮРСЛЭХ ГЕОМЕТР

  • Энэ нийтлэлийг хуваалцах