2018-2019 оны хичээлийн жилийн Өвлийн Сонголт-1:

      2018-2019 оны хичээлийн жилийн Өвлийн улирлын Хичээл сонголт-1 нээгдсэн тул Өдрийн ангийн оюутнууд 2018.12.12 – 2018.12.18-ны өдрүүдэд багтаан сонголтоо хийнэ үү.

      Жич: Эчнээ ангийн Өвлийн болон 2018/19 хаврын улирлын Сонголт-1 2018.12.19 – 2018.12.25-ны өдрүүдэд нээгдэнэ.

Сургалтын алба

  • Энэ нийтлэлийг хуваалцах