Өвлийн улирлын хичээл сонголт 1 нээгдлээ. 2017.11.24-ний 18.00 цагт хаагдана. Оюутан өмнө нь судлаад хангалтгүй үнэлгээ авсан ерөнхий эрдмийн нэг хичээл сонгон судална.

Сургалтын алба.

  • Энэ нийтлэлийг хуваалцах