Монгол Улсын Засгийн Газрын 2017 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 176 тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд БСШУСЯамны Боловсролын зээлийн сангийн “Оюутны хөгжлийн зээлийн мэдээллийн нэгдсэн систем”-д оюутны бүртгэл мэдээллийг хийхтэй холбогдуулан ШУТИС-ийн Сургалтын албаны програмд шинэчлэл хийгдсэн тул оюутнууд энэ оны 10 дугаар сарын 25-27-ны дотор сургалтын албанд иргэний үнэмлэхтэйгээ ирж баталгаажуулалтаа хийнэ үү.

  • Энэ нийтлэлийг хуваалцах