Технологийн сургуулийн дэргэдэх Гадаад хэлний төвд англи хэлний гэрээт багш 2017 оны 10-р сарын 03-ны өдрийг 
дуустал бүртгэж, шалгаруулж авна.

 Харилцах утас: 99352144, 99362038

  • Энэ нийтлэлийг хуваалцах