Зуны сургалтын хичээл сонголт-II 06-р сарын 02-05-ны өдрүүдэд явагдаж хичээл 06-р сарын 08-аас эхэлнэ. Дурьдсан хугацаанд хичээл сонголт-II хийж зуны сургалтанд хамрагдахыг мэдэгдэе. Зуны сургалтаар зөвхөн дээд боловсролын суурь хичээл судлана. 

  • Энэ нийтлэлийг хуваалцах