Технологийн сургуулийн МСҮТ нь дараах мэргэжлүүдээр 45 хоногийн түр сургалтын элсэлт авч байна. Үүнд: 

  1. Цахилгаанчин 
  2. Гүүрэн краны машинч 
  3. Насосны машинч 

Бүртгэл: Технологийн сургуулийн оюуны байрны 204 тоотод 2017 оны 05-р сарын 19-ний өдөр хүртэл явагдана. 

 

  • Энэ нийтлэлийг хуваалцах