2019 оны татварын хөнгөлөлтөнд хамрагдах оюутнууд тодорхойлолтоос бусад бичиг баримтаа бүрдүүлэн харъяалагдах татварын албанд шууд очно. ТҮЦ машинаас /киоск/ тодорхойлолт хэвлэж авах шаардлагагүй боллоо.  
 

  • Энэ нийтлэлийг хуваалцах