Татварын хэлтэст өгөх 2019 оны сургалтын төлбөрийн цахим Е баримтаа 2020.02.07-ны өдрийн дотор сургуулийн нягтлан бодогчоос гаргуулж авахыг анхааруулж байна.

  • Энэ нийтлэлийг хуваалцах