"Багшийн туслах оюутан" клубын гишүүн нь оюутнуудын математик, физик, хими, дүрслэх геометр хичээлийн хоцрогдол арилгах, боловсрол болон мэдлэгийн түвшин ахиулахад туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй.

Тус клубын гишүүнээр элсэх хүсэлтэй, математик, физик, хими, дүрслэх геометр хичээлийг сонирхон судалдаг, идэвх санаачлагатай оюутнууд Оюутны зөвлөлийн өрөөнд 2016.09.23-ны дотор бүртгүүлнэ үү.

ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛ

  • Энэ нийтлэлийг хуваалцах