Мэдээ, мэдээлэл

Технологийн сургуулийн урилгаар Уралын Холбооны Их сургуулийн мэргэжилтэн Т.П. Рассказова Орхон аймгийн орос хэлний багш нарт сургалтын интерактив

Дэлгэрэнгүй

Технологийн сургууль дээр Монгол-Оросын найрамдал, хамтын ажиллагааны өдрүүдийн нээлтийн ажиллагаа боллоо. Нээлтийн ажиллагаанд Орхон аймгийн ЕБС-иудын орос хэл, түүх-нийгмийн ухааны нийт

Дэлгэрэнгүй

Технологийн сургуулийн дээд боловсролын сургалтын үйл ажиллагааны хүрсэн төвшинг Монгол улсын Боловсролын Магадлан Итгэмжлэлийн Үндэсний Зөвлөлөөс 2003 онд анх удаа, 2009 онд хоёр дахь удаагаа магадлан

Дэлгэрэнгүй

Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэй БСШУСЯ-наас “Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих” төсөл хөтөлбөрөөс Технологийн сургуульд хэрэгжиж буй 3 төслийн нээлт боллоо.

Дэлгэрэнгүй

Онч үг

Бидний түншүүд