Мэдээ, мэдээлэл

ОХУ-ын Эрхүү хотын Улсын Их Сургуульд 2019 оны 11-р сарын 1-3-ны өдрүүдэд “Монгол-Туркийн тулгамдсан асуудлууд” эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдсан.

Дэлгэрэнгүй

Технологийн сургуулийн урилгаар Уралын Холбооны Их сургуулийн мэргэжилтэн Т.П. Рассказова Орхон аймгийн орос хэлний багш нарт сургалтын интерактив

Дэлгэрэнгүй

Технологийн сургууль дээр Монгол-Оросын найрамдал, хамтын ажиллагааны өдрүүдийн нээлтийн ажиллагаа боллоо. Нээлтийн ажиллагаанд Орхон аймгийн ЕБС-иудын орос хэл, түүх-нийгмийн ухааны нийт

Дэлгэрэнгүй

Технологийн сургуулийн дээд боловсролын сургалтын үйл ажиллагааны хүрсэн төвшинг Монгол улсын Боловсролын Магадлан Итгэмжлэлийн Үндэсний Зөвлөлөөс 2003 онд анх удаа, 2009 онд хоёр дахь удаагаа магадлан

Дэлгэрэнгүй

Онч үг

Бидний түншүүд